Hiển thị tất cả 16 kết quả

Bồn tắm đặt sàn NEOREST – PJY1886HPWMGE

210,050,000
Thiết kế độc đáo, sang trọng và tiện nghi
Chất liệu đá cẩm thạch nhân tạo GALALATO 4 lớp cao cấp
Bề mặt chống trơn trượt
Tay vịn mạ vàng sang trọng

Bồn tắm đặt sàn NEOREST – PJY1886HPWMNE

207,050,000
Thiết kế độc đáo, sang trọng và tiện nghi
Chất liệu đá cẩm thạch nhân tạo GALALATO 4 lớp cao cấp
Bề mặt chống trơn trượt
Tay vịn mạ chrome

Bồn tắm GALALATO cao cấp đặt sàn – PJY1724PWEN#GW-TVBF412

154,990,000
Thiết kế độc đáo, sang trọng và tiện nghi
Chất liệu đá cẩm thạch nhân tạo GALALATO 4 lớp cao cấp
Bề mặt chống trơn trượt
Thiết kế dáng nằm Recline Comfort mang lại sự thoải mái dễ chịu

Bồn tắm GALALATO cao cấp đặt sàn – PJY1724PWEN#MW-TVBF412

152,172,000
Thiết kế độc đáo, sang trọng và tiện nghi
Chất liệu đá cẩm thạch nhân tạo GALALATO 4 lớp cao cấp
Bề mặt chống trơn trượt
Thiết kế dáng nằm Recline Comfort mang lại sự thoải mái dễ chịu

Bồn tắm GALALATO cao cấp đặt sàn – PJY1734PWEN#GW-TVBF412

140,580,000
Thiết kế độc đáo, sang trọng và tiện nghi
Chất liệu đá cẩm thạch nhân tạo GALALATO 4 lớp cao cấp
Bề mặt chống trơn trượt

Bồn tắm GALALATO cao cấp đặt sàn – PJY1734PWEN#MW-TVBF412

140,580,000
Thiết kế độc đáo, sang trọng và tiện nghi
Chất liệu đá cẩm thạch nhân tạo GALALATO 4 lớp cao cấp
Bề mặt chống trơn trượt

Bồn tắm GALALATO cao cấp đặt sàn – PJY1744PWEN#GW-TVBF412

152,172,000
Thiết kế độc đáo, sang trọng và tiện nghi
Chất liệu đá cẩm thạch nhân tạo GALALATO 4 lớp cao cấp
Bề mặt chống trơn trượt
Thiết kế dáng nằm Recline Comfort mang lại sự thoải mái dễ chịu

Bồn tắm GALALATO cao cấp đặt sàn – PJY1744PWEN#MW-TVBF412

152,172,000
Thiết kế độc đáo, sang trọng và tiện nghi
Chất liệu đá cẩm thạch nhân tạo GALALATO 4 lớp cao cấp
Bề mặt chống trơn trượt
Thiết kế dáng nằm Recline Comfort mang lại sự thoải mái dễ chịu

Bồn tắm Galalato cao cấp đặt sàn bao gồm thanh tay vịn – PJY1814HPWE#GW

162,230,000
Thiết kế độc đáo, sang trọng và tiện nghi
Chất liệu đá cẩm thạch nhân tạo GALALATO cao cấp
Bề mặt chống trơn trượt
Thiết kế dáng nằm Recline Comfort mang lại sự thoải mái dễ chịu

Bồn tắm Galalato cao cấp đặt sàn bao gồm thanh tay vịn – PJY1814HPWE#MW

175,608,000
Thiết kế độc đáo, sang trọng và tiện nghi
Chất liệu đá cẩm thạch nhân tạo GALALATO cao cấp
Bề mặt chống trơn trượt

Bồn tắm GALALATO cao cấp đặt sàn bao gồm thanh tay vịn – PJY1724HPWEN#GW-TVBF412

181,440,000
Thiết kế độc đáo, sang trọng và tiện nghi
Chất liệu đá cẩm thạch nhân tạo GALALATO 4 lớp cao cấp
Bề mặt chống trơn trượt
Thiết kế dáng nằm Recline Comfort mang lại sự thoải mái dễ chịu

Bồn tắm GALALATO cao cấp đặt sàn bao gồm thanh tay vịn – PJY1724HPWEN#MW-TVBF412

167,620,000
Thiết kế độc đáo, sang trọng và tiện nghi
Chất liệu đá cẩm thạch nhân tạo GALALATO 4 lớp cao cấp
Bề mặt chống trơn trượt
Thiết kế dáng nằm Recline Comfort mang lại sự thoải mái dễ chịu

Bồn tắm GALALATO cao cấp đặt sàn bao gồm thanh tay vịn – PJY1734HPWEN#GW-TVBF412

181,440,000
Thiết kế độc đáo, sang trọng và tiện nghi
Chất liệu đá cẩm thạch nhân tạo GALALATO 4 lớp cao cấp
Bề mặt chống trơn trượt

Bồn tắm GALALATO cao cấp đặt sàn bao gồm thanh tay vịn – PJY1734HPWEN#MW-TVBF412

167,620,000
Thiết kế độc đáo, sang trọng và tiện nghi
Chất liệu đá cẩm thạch nhân tạo GALALATO 4 lớp cao cấp
Bề mặt chống trơn trượt

Bồn tắm GALALATO cao cấp đặt sàn bao gồm thanh tay vịn – PJY1744HPWEN#GW-TVBF412

167,620,000
Thiết kế độc đáo, sang trọng và tiện nghi
Chất liệu đá cẩm thạch nhân tạo GALALATO 4 lớp cao cấp
Bề mặt chống trơn trượt
Thiết kế dáng nằm Recline Comfort mang lại sự thoải mái dễ chịu

Bồn tắm GALALATO cao cấp đặt sàn bao gồm thanh tay vịn – PJY1744HPWEN#MW-TVBF412

167,620,000
Thiết kế độc đáo, sang trọng và tiện nghi
Chất liệu đá cẩm thạch nhân tạo GALALATO 4 lớp cao cấp
Bề mặt chống trơn trượt
Thiết kế dáng nằm Recline Comfort mang lại sự thoải mái dễ chịu