Hiển thị 1–16 của 25 kết quả

Bồn tắm nhựa – PAY1300PE-DB505R-2B

28,247,000
Kích thước: 1300D x 1300W x 540H mmChất liệu: NhựaBộ xả nhấn: Đã bao gồmMàu sắc: #W: Trắng

Bồn tắm nhựa – PAY1510HV-TVBF411

14,678,000
Kích thước: 750D x 1500W x 558H mmChất liệu: NhựaBộ xả nhấn: Đã bao gồmThanh tay vịn: Đã bao gồmMàu

Bồn tắm nhựa – PAY1510V-TVBF411

11,770,000
Kích thước: 750D x 1500W x 558H mmChất liệu: NhựaBộ xả nhấn: Đã bao gồmMàu sắc: #W: Trắng

Bồn tắm nhựa – PAY1520HV-TVBF411

13,550,000
Kích thước: 750D x 1500W x 558H mmChất liệu: NhựaBộ xả nhấn: Đã bao gồmThanh tay vịn: Đã bao gồmMàu

Bồn tắm nhựa – PAY1520V-TVBF411

11,770,000
Kích thước: 750D x 1500W x 558H mmChất liệu: NhựaBộ xả nhấn: Đã bao gồmMàu sắc: #W: Trắng

Bồn tắm nhựa – PAY1570DH-DB501R-2B-TVBF412

12,320,000
Kích thước: 15000D x 750W x 608H mmChất liệu: NhựaBộ xả nhấn: Đã bao gồmThanh tay vịn: Đã bao gồmMàu

Bồn tắm nhựa – PAY1710HV-TVBF411

15,621,000
Kích thước: 750D x 1700W x 558H mmChất liệu: NhựaBộ xả nhấn: Đã bao gồmThanh tay vịn: Đã bao gồmMàu

Bồn tắm nhựa – PAY1710V-TVBF411

13,950,000
Kích thước: 750D x 1700W x 558H mmChất liệu: NhựaBộ xả nhấn: Đã bao gồmMàu sắc: #W: Trắng

Bồn tắm nhựa – PAY1720HV-TVBF411

14,430,000
Kích thước: 750D x 1700W x 558H mmChất liệu: NhựaBộ xả nhấn: Đã bao gồmThanh tay vịn: Đã bao gồmMàu

Bồn tắm nhựa – PAY1720V-TVBF411

13,696,000
Kích thước: 750D x 1700W x 558H mmChất liệu: NhựaBộ xả nhấn: Đã bao gồmMàu sắc: #W: Trắng

Bồn tắm nhựa – PAY1730HV-TVBF411

15,621,000
Kích thước: 750D x 1700W x 558H mmChất liệu: NhựaBộ xả nhấn: Đã bao gồmThanh tay vịn: Đã bao gồmMàu

Bồn tắm nhựa – PAY1730V-TVBF411

12,640,000
Kích thước: 750D x 1700W x 558H mmChất liệu: NhựaBộ xả nhấn: Đã bao gồmMàu sắc: #W: Trắng

Bồn tắm nhựa – PAY1770DH-DB501R-2B-TVBF412

13,120,000
Kích thước: 800D x 1700W x 580H mmChất liệu: NhựaBộ xả nhấn: Đã bao gồmThanh tay vịn: Đã bao gồmMàu

Bồn tắm nhựa có tay vịn và yếm – PAY1515HVC#W-TVBF411

17,570,000
Kích thước: 750D x1500W x558H mmMàu sắc: TrắngChất liệu: Nhựa AcrylicLưu ý: Bao gồm bộ xả nhấn và ống thoát thải

Bồn tắm nhựa có tay vịn. có yếm – PAY1525HVC#W-TVBF411

19,028,000
Kích thước: 750D x1500W x558H mmMàu sắc: TrắngChất liệu: Nhựa AcrylicLưu ý: Bao gồm bộ xả nhấn và ống thoát thải

Bồn tắm nhựa có tay vịn. có yếm – PAY1715HVC-TVBF411

19,040,000
Kích thước: 750D x 1700W x 558H mmMàu sắc: TrắngChất liệu: Nhựa AcrylicLưu ý: Bao gồm bộ xả nhấn và ống thoát thải