Hiển thị tất cả 14 kết quả

Hộp đựng xà phòng – TS125R

1,370,000
Kích thước: 116 x 75 x 200 mmChất liệu: Nhựa mạ Niken – Crom

Hộp đựng xà phòng – TS126AR

720,000
Kích thước: 128 x 75 x 247 mmChất liệu: Nhựa mạ Niken – Crom

Vòi xịt xà phòng tự động – TLK07001G

7,560,000
Mạ chrome bóngLưu ý: • Sản phẩm chưa bao gồm bộ điều khiển: TLK01101AA, TLK01102AA, TLK01103AA, TLK01104AA• Cần sử dụng

Vòi xịt xà phòng tự động – TLK07002G

11,030,000
Mạ chrome bóngLưu ý: • Sản phẩm chưa bao gồm bộ điều khiển: TLK01101AA, TLK01102AA, TLK01103AA, TLK01104AA• Cần sử dụng

Vòi xịt xà phòng tự động – TLK07003G

12,080,000
Mạ chrome bóngLưu ý: • Sản phẩm chưa bao gồm bộ điều khiển: TLK01101AA, TLK01102AA, TLK01103AA, TLK01104AA• Cần sử dụng

Vòi xịt xà phòng tự động – TLK08001G

9,240,000
Mạ chrome bóngLưu ý: • Sản phẩm chưa bao gồm bộ điều khiển: TLK01101AA, TLK01102AA, TLK01103AA, TLK01104AA• Cần sử dụng

Vòi xịt xà phòng tự động – TLK08002G

13,440,000
Mạ chrome bóngLưu ý: • Sản phẩm chưa bao gồm bộ điều khiển: TLK01101AA, TLK01102AA, TLK01103AA, TLK01104AA• Cần sử dụng

Vòi xịt xà phòng tự động – TLK08003G

14,700,000
Mạ chrome bóngLưu ý: • Sản phẩm chưa bao gồm bộ điều khiển: TLK01101AA, TLK01102AA, TLK01103AA, TLK01104AA• Cần sử dụng

Vòi xịt xà phòng tự động – TLK09001G

6,720,000
Mạ chrome bóngLưu ý: • Sản phẩm chưa bao gồm bộ điều khiển: TLK01101AA, TLK01102AA, TLK01103AA, TLK01104AA• Cần sử dụng