Hiển thị tất cả 12 kết quả

Bồn tắm ngọc trai có tay vịn – PPYB1720HPTE-NTP003E

266,760,000
Bề mặt chống trơn trượt
Công nghệ mát - xa sục khí
Bao gồm bộ gối đầu cao cấp

Bồn tắm ngọc trai có tay vịn – PPYD1720HPTE-NTP003E

410,570,000
Bề mặt chống trơn trượt
Công nghệ mát - xa sục khí và mát -xa thủy lực
Bao gồm bộ gối đầu cao cấp

Bồn tắm ngọc trai có tay vịn – PPYB1610RHPTE#S

135,360,000
Bề mặt chống trơn trượt
Massage sục khí

Bồn tắm ngọc trai có tay vịn – PPYB1710LHPE#P-DB501R-2B

140,030,000
Bề mặt chống trơn trượt
Massage sục khí

Bồn tắm ngọc trai có tay vịn – PPYB1710LHPE#S-DB501R-2B

136,220,000
Bề mặt chống trơn trượt
Massage sục khí

Bồn tắm ngọc trai có tay vịn – PPYB1710RHPE#P-DB501R2B

140,030,000
Bề mặt chống trơn trượt
Massage sục khí

Bồn tắm ngọc trai có tay vịn – PPYB1710RHPE#S-DB501R2B

136,220,000
Bề mặt chống trơn trượt
Massage sục khí

Bồn tắm ngọc trai có tay vịn – PPYK1710ZLHPE#P-DB501R-2B

134,290,000
Bề mặt chống trơn trượt
Massage thủy lực

Bồn tắm ngọc trai có tay vịn – PPYK1710ZLHPE#S-DB501R-2B

131,230,000
Bề mặt chống trơn trượt
Massage thủy lực

Bồn tắm ngọc trai massage – PPYK1710ZRHPE#P-DB501R-2B

134,290,000
Bề mặt chống trơn trượt
Massage thủy lực

Bồn tắm ngọc trai massage – PPYK1710ZRHPE#S-DB501R-2B

131,230,000
Bề mặt chống trơn trượt
Massage thủy lực

Bồn tắm ngọc trai massage có tay vịn – PPYB1610LHPTE#S

149,240,000
Bề mặt chống trơn trượt
Massage sục khí