Hiển thị 1–16 của 30 kết quả

Bát sen cầm tay – DGH104ZR

884,000
Thiết kế sang trọng hiện đại
Bát sen 1 chế độ
Lớp mạ bền vững với thời gian

Bát sen gắn trần – DBX114-1CAM

30,580,000
Thiết kế sang trọng hiện đại
Công nghệ Aerial Pulse hòa trộn bọt khí, tiết kiệm nước
Lớp mạ bền vững với thời gian

Bát sen gắn trần – DBX115-1CAM

17,270,000
Thiết kế sang trọng hiện đại
Công nghệ Aerial Pulse hòa trộn bọt khí, tiết kiệm nước
Lớp mạ bền vững với thời gian

Bát sen gắn trần – TBW02003B1

5,508,000
Thiết kế sang trọng hiện đại
Lớp mạ bền vững với thời gian
Công nghệ mat-xa sen tắm: Comfort Wave

Bát sen gắn trần – TX491SN

6,097,000
Thiết kế sang trọng hiện đại
Lớp mạ bền vững với thời gian

Bát sen gắn tường – DBX113-1CA

12,970,000
Thiết kế sang trọng hiện đại
Công nghệ Aerial Pulse hòa trộn bọt khí, tiết kiệm nước
Lớp mạ bền vững với thời gian

Bát sen gắn tường – DBX113CA

15,620,000
Thiết kế sang trọng hiện đại
Công nghệ Aerial Pulse hòa trộn bọt khí, tiết kiệm nước
Lớp mạ bền vững với thời gian

Bát sen gắn tường – DBX114CAMR

31,740,000
Thiết kế sang trọng hiện đại
Công nghệ Aerial Pulse hòa trộn bọt khí, tiết kiệm nước
Lớp mạ bền vững với thời gian

Bát sen gắn tường – DBX115CAMR

18,450,000
Thiết kế sang trọng hiện đại
Công nghệ Aerial Pulse hòa trộn bọt khí, tiết kiệm nước
Lớp mạ bền vững với thời gian

Bát sen gắn tường – TBW01003A

5,999,000
Thiết kế sang trọng hiện đại
Công nghệ mat-xa sen tắm Comfort Wave
Công nghệ an toàn chống rơi
Lớp mạ bền vững với thời gian

Bát sen gắn tường – TBW01004A

6,892,000
Thiết kế sang trọng hiện đại
Công nghệ mat-xa sen tắm: Comfort Wave, Warm Spa
Công nghệ an toàn chống rơi
Lớp mạ bền vững với thời gian

Bát sen gắn tường – TBW01005B-TBN01002B

24,890,000
Thiết kế sang trọng hiện đại
Công nghệ mat-xa sen tắm: Aerial Pulse, Warm Spa
Công nghệ an toàn chống rơi
Lớp mạ bền vững với thời gian

Bát sen gắn tường – TBW01012B

1,250,000
Thiết kế sang trọng hiện đại
Lớp mạ bền vững với thời gian

Bát sen gắn tường – TBW01013B

1,296,000
Thiết kế sang trọng hiện đại
Lớp mạ bền vững với thời gian

Bát sen gắn tường – TBW02003A

6,009,000
Thiết kế sang trọng hiện đại
Công nghệ mat-xa sen tắm: Comfort Wave
Công nghệ an toàn chống rơi
Lớp mạ bền vững với thời gian

Bát sen gắn tường – TBW02004A

6,912,000
Thiết kế sang trọng hiện đại
Công nghệ mat-xa sen tắm: Comfort Wave , Warm Spa
Công nghệ an toàn chống rơi
Lớp mạ bền vững với thời gian